TPB LÊ VĂN TÁM

Địa chỉ: 174 ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, quận Châu Thành, Tiền Giang.

ĐT: 097-868-6211

Sinh năm: 1954. Số quân: NQ/902512. Đơn vị: nghĩa quân chi khu Sầm Giang.

Bị thương ngày: 08-2-1972 tại Sầm Giang. Thương tật: Cụt chân trái. 

Gia cảnh: Gia đình nghèo khó, một vợ, bốn con, không có đất canh tác, ông bán vé số kiếm sống qua ngày.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Chứng thư quân vụ

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

May-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)