THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN TRƯỞNG

Địa chỉ: đội 12, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quăng Ngăi.

Sinh 1952. Số quân 74/215.620, binh I, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4818.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Vào ngày 20-2-1973, ông bị thương cụt chân trái trong trận hành quân tái chiếm Sa Huỳnh sau hiệp định Paris.

>>> Nghị định


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh