TPB LÊ VĂN TƯƠI

Địa chỉ: ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 016.2668.3019

Sinh 15-5-1948. SQ: 48/765.172, hạ sĩ, tiểu đoàn 516, địa phương quân, tiểu khu Gò Công.

Ông bị thương cụt hai tay năm 1972 tại Cai Lậy, Tiền Giang.

Gia cảnh: một vợ, ba con, rất nghèo.

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 310141839


Cập nhật của TLBT:

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-29-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)