TPB chuẩn úy LÊ VĂN VÀNG

Địa chỉ: 122/27/30/1 Tôn Đản, phường 10, quận 4, Saigon.

Sinh 1954. Cấp bậc Chuẩn úy, số quân 74/146.974, đại đội 4 trinh sát, tiểu khu An Giang (Long Xuyên), KBC 4280.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Năm 1974 ông bị thương ở Tri Tôn, cụt hai chân cao khỏi đầu gối, chưa ra Hội đồng Y khoa nên chưa có giấy giải ngũ.

Trước đây ông bán vé số dạo để kiếm sống, nay sức khỏe đã yếu nhiều nên ở nhà thêu cườm gia công phụ vợ, con còn nhỏ đang học lớp 10.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Phiếu lương


Cập nhật của TLBT:

Ngày 27-2-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 26-2-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)