TPB LỮ VĂN THANH

Địa chỉ: đội 1, thôn 1, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quãng Nam.

Sinh 1953. Số quân: 53/700.122, binh nhì, tiểu đoàn 115, địa phương quân, tiểu khu Quãng Tín.

Tình trạng thương tật:

Ngày 18-4-1973 ông bị thương cụt chân phải và năm ngón tay trái tại Kỳ Thịnh, Tam Kỳ, Quãng Tín.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Giấy chứng thương


Cập nhật của TLBT:

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)