THƯƠNG PHẾ BINH MAI PHƯƠNG

Địa chỉ: 158 Bà Triệu, Huế.

Sinh ngày 2-1-1936. Số quân 213.387.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> Sổ cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh