THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ Đ̀NH THANH

Địa chỉ: tổ 6, thôn 5, xă B́nh Trung, huyện Thăng B́nh, Quăng Nam.

Sinh 03-03-1930. Số quân 118.788, nghĩa quân viên, chi khu Thăng B́nh, tiểu khu Quăng Tín.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 17-5-1965, đơn vị hành quân bị đạn pháo kích lân tinh của đối phương khiến ông bị cháy phỏng nặng độ 3 trên mặt, mù hai mắt và đứt hai bàn tay.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh