TPB NGÔ HÒA

Địa chỉ: khối 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quãng Ngãi.

Số quân: 41/807.841, binh nhì, tiểu đoàn 137, địa phương quân, tiểu khu Quãng Ngãi, KBC 4190.

Bị thương: cụt chân phải.

>>> Báo cáo tổn thất


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).

Sep-20-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gửi tiền).

Aug-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).