TPB NGÔ NGỌC THẤT

Địa chỉ: thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 84-121-931-5360 hay 84-54-396-0283.

Sinh 10-2-1955. Số quân 75/100049, hạ sĩ. Cụt tay trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jun-21-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)