THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ NHƠN

Địa chỉ: thôn Tân Phong, xă Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quăng Ngăi.

Sinh 19-11-1934. Số quân DB/363.016, đoàn viên Tỉnh đoàn Cán bộ Phát triển Nông thôn tỉnh Quăng Ngăi.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 17-12-1970, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> Quyết định giải nhiệm v́ lư do miễn dịch

>>> CMND 210661039


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh