THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ VĂN TỐT

Địa chỉ: 20/3 Nguyễn Nhược Thị, p. 15, q. 8, Saigon.

Sinh 5-11-1954. Số quân 74/153.901, binh I, đại đội 72, tiểu đoàn 7, nhảy dù.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 24-12-1974 tại đồi 1062 Quăng Nam, Đà Nẵng, mảnh đạn ghim vào 2 mắt, mắt trái mù, mắt phải mờ do bị chấn thương làm đục thủy tinh thể, nay chỉ c̣n thấy được bóng mờ, và cụt 3 ngón tay phải.

Hoàn cảnh hiện tại của ông rất khó khăn, bệnh nhiều, đau thần kinh tọa và thoái hóa cột sống, xin coi thư bên dưới.

>>> Đơn xin cứu trợ nhân đạo

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Phiếu giải phẩu (trước 1975)

>>> Hồ sơ bệnh sau 1975

>>> CMND 024042635


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh