THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ VĂN VIẾT

Địa chỉ: tổ 16, khu vực 4, phường Xuân Phú, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 2-3-1944. Số quân 64/201.436, hạ sĩ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt tay phải.

>>> Thẻ phế binh

>>> Chứng thư quân vụ

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 190510766


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh