THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN BẢY

Địa chỉ: thôn Đại Phú, xă Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quăng Nam.

Sinh 7-9-1950. Số quân 168.570, nghĩa quân, chi khu Đại Lộc, KBC 6890.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 28-1-1973, ông bị thương mù hai mắt và sụp sóng mũi phải đặt ống thở ở cổ họng hơn 1 tháng.

Gia đ́nh gồm một vợ và hai con gái c̣n đi học (lớp 12 và lớp 10). Vợ th́ hay đau ốm cộng thêm bệnh yếu tim nên đời sống gia đ́nh hết sức chật vật, khó khăn.

>>> CMND 200443672


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-5-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh