TPB NGUYỄN CHÁNH

Địa chỉ: xóm 13, thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Số quân 74/200.564, hạ sĩ I, trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh.

Ông bị thương ngày 14-3-1972 tại Bắc An Lỗ, tỉnh Thừa Thiên, cụt chân trái, gãy xương ống chân phải, đứt gân tay phải.

Tình trạng sức khỏe kém, hai vợ chồng già thường hay đau yếu. Xin xem chi tiết trong hồ sơ bên dưới.

>>> Hồ sơ từ báo Thằng Mõ, số 1159, Oct. 19, 2012


Cập nhật của TLBT:

Nov-05-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $200 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)