TPB NGUYỄN CHÍ ĐÂY

Địa chỉ: đội 20, thôn 2, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Sinh 02-1-1950. Số quân 54/632605, binh nhất, đại đội 2, tiểu đoàn 115, địa phương quân, tiểu khu Quảng Tín.

Bị thương ngày 22-1-1974 tại xã Kỳ Long, quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín, cụt chân trái,

Điện thoại liên lạc: (051) 0366-8065.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ lãnh lương

>>> CMND 205512379


Cập nhật của TLBT:

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền