TPB NGUYỄN CÔNG TÂM

Địa chỉ: 181, ấp 1, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai.

Sinh 27-8-1947

Số quân: 67/353786, binh nhì, đại đội 1, tiểu đoàn 1/1, sư đoàn 1 bộ binh, KBC 7671.

Bị thương cụt hai chân.

Hiện đang sống với vợ và 5 con, cư ngụ tại vùng rừng núi kinh tế mới từ 1975 cho đến nay.

>>> Bản cáo tri

>>> Thư xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Sep-03-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền