TPB chuẩn úy NGUYỄN ĐÌNH THỊNH

Địa chỉ: 265 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tel: 05103830154.

Sinh năm 1954.

Số quân: 74/217364. Sinh viên sĩ quan Thủ Đức khóa 2B/73, chuẩn úy, về đóng tại đơn vị: NKT/BTTM/VNCH do TT Đoàn Văn Nu chỉ huy.

Sau đó học thám sát trung tâm huấn luyên YÊM THẾ và về công tác tại Đoàn 71 NKT do TT Bùi Văn Thiện chỉ huy. Ông lúc bấy giờ là trưởng toán 719.

Ông bị thương ngày 28-4-1975 tại Đức Hòa, Đức Huệ: cụt chân trái, mù mắt phải.


Cập nhật của TLBT:

Jul-10-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)