TPB NGUYỄN ĐỐNG (đ CHẾT - DECEASED)

Địa chỉ: đ chết.

ng Nguyễn Đống sinh ngy 10-8-1948, số qun NQ/140.870, tiểu đội trưởng nghĩa qun, trung đội 36, chi khu Sơn Tịnh, tiểu khu Qung Ngi, KBC 4190.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

Thng 2-1972, bị thương do đạn B40 nẹt m hai mắt tại x Sơn Hội, khu Đng Sơn Tịnh, Qung Ngi.

>>> Bản co tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngy 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)