TPB NGUYỄN ĐỨC LẠI

Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Đà Nẵng (nhờ nhắn hộ).

Sinh 7-5-1952. Số quân 72/206.449, hạ sĩ, chủ lực quân, bộ binh.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương cụt hai tay, mù mắt phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-08-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)