THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN DUY LINH

Địa chỉ: thôn Trường An, xă Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quăng Nam.

Sinh 19-10-1956. Số quân 56/807.469, binh nh́, đại đội 4, tiểu đoàn 113 địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân tháng 8-1973 tại Hà Nha, Đại Lộc, Quăng Nam.

>>> Thư xin trợ giúp trang 1     trang 2

>>> Thẻ căn cước

>>> Phiếu kiểm soát quân nhân

>>> CMND 200770236


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh