TPB thiếu úy NGUYỄN HỮU LIÊM

Địa chỉ: 76/5/8 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Saigon.

(địa chỉ cập nhật 3/2012)

Sinh ngày 31-5-1954. Cựu SVSQ khóa 8 B+C/72. Số quân 74/139.994, thiếu úy, đại đội trinh sát 45, trung đoàn 45, sư đoàn 23 bộ binh.

Thương tật:

Bị thương tàn phế cánh tay trái nhưng chưa bị cưa, gãy kín bàn tay phải.

Gia cảnh:

Trước đây ông làm nghề vá xe ở lề đường, sau bị bệnh mổ hai lần nên không còn sức lao động. Vợ cũng bị tật nguyền, làm công nhân.

Hoàn cảnh rất khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng nuôi cho con gái (sinh ngày 05-12-1989) theo học Cao Đẳng Kinh Tế.

Các giấy tờ liên hệ sau khi cải tạo về đã bị tịch thu, chỉ còn một chứng chỉ tốt nghiệp Sĩ quan Trừ bị bên dưới.

>>> Chứng chỉ tốt nghiệp Sĩ quan Trừ bị

>>> Giấy phóng thích

>>> CMND 020757131

>>> Thẻ sinh viên của con gái (mặt trước)     (mặt sau)


Cập nhật của TLBT:

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-09-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-28-2012, một vị ẩn danh nhờ Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-23-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Phiếu hồi báo)