THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN HỮU MỚI

Nguyễn Hữu Mới (ảnh chụp năm 1965 tại trung tâm huấn luyện) TPB Nguyễn Hữu Mới

Địa chỉ: tổ 11B, Lộc Phước 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Sinh 11-11-1945. Số quân 65/204.947, hạ sĩ, đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 51, KBC 3487.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 6-10-1969, ông bị thương cụt chân trái tại chiến trường G̣ Nổi, Vĩnh Điện, Quăng Nam.

Ông có 5 người con: 4 trai, 1 gái. Con trai đầu tên Nguyễn Thương Hoài đi đào bới sắt vụn tại sườn đồi Ḥa Cầm, Quăng Nam không may bị ḿn cụt chân trái như ông (>>> h́nh Nguyễn Thương Hoài). C̣n đứa con cuối út là Nguyễn Thượng Tâm lại mang căn bệnh tâm thần, không làm ǵ được... (>>> Xin coi chi tiết trong Đơn xin giúp đỡ)

>>> Sổ chứng thương

>>> Báo cáo tổn thất.

>>> Thẻ bệnh nhân (tâm thần) của Nguyễn Thượng Tâm.

>>> CMND 200143006


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày Jan-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh