TPB NGUYỄN HỮU PHƯỚC (đă qua đời)

 

Thương phế binh VNCH Nguyễn Hữu Phước, thuộc Tỉnh Đoàn Xây dựng Nông Thôn Vĩnh B́nh (1969)..

 

Kính gởi Quí Ân Nhân Hải Ngoại,

Tôi đứng tên dưới đây là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1950, hiện cư ngụ tại Ấp Mỹ Cẩm B, Xă Mỹ Ḥa, Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Nguyên trước đây tôi có phục vụ cho ngành Phát triển Nông thôn (Trà Vinh) của chế độ VNCH. Vào ngày 20-7-69, tại Xă Huyền Hội, trong chiến dịch Càng Long, tôi đạp ḿn, bị thương nặng, cụt hai tay và mù hai mắt, bị thương chân trái.

Đời sống hiện nay của tôi, áo chẳng được lành, cơm chẳng được no, hằng ngày với cảnh thiếu thốn. Trước kia tôi c̣n ra chợ ăn xin, nhưng từ ngày tôi bị bệnh lao phổi cấp tính, sức yếu nên không c̣n sức mà lui tới các chợ. Đau ḷng hơn nữa là người vợ của tôi đă chết vào ngày 20-5-2005 vừa qua, tôi không có con, hiện nay phải sống nhờ theo người con riêng của vợ tôi.

Xin Quí vị ở hải ngoại thương xót đến hoàn cảnh đau khổ của tôi mà giúp đỡ cho tôi trong cơn cùng cực này, ơn của Quí Vị tôi măi măi không quên.

Kính thư,

Nguyễn Hữu Phước

 

June-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD.

Sep-01-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD.

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Nhân viên gởi tiền cho biết ông Nguyễn Hữu Phước đă qua đời, món quà đă được trao cho thân nhân của ông (>>> Phiếu hồi báo)