TPB NGUYỄN HỮU TÂM

Địa chỉ: đội 3, thôn Điền Chánh, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 13-03-1948. Số quân: 68/200.290, cấp bậc hạ sĩ.

Bị thương liệt hai chân 100%.

>>> Thẻ phế binh

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-05-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)