THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN MINH HNG

    Địa chỉ: khối 1, thị trấn La H, huyện Tư Nghĩa, Qung Ngi.

    Hạ sĩ, số qun 50/402.593, đại đội 1/190 ĐPQ thuộc tiểu khu Qung Ngi, KBC 4190

    >>> Chứng chỉ giải ngũ

    Sep-01-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền).

    27-2-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền).

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh