TPB NGUYỄN NAM

Địa chỉ: ngỏ 3, chợ Nón, thôn 6, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Sinh 07-4-1951. Số quân 51/435298, hạ sĩ, địa phương quân.

Điện thoại liên lạc: (016) 7788-6401.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 205832070


Cập nhật của TLBT:

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền