THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NGỌC SÂM

    Địa chỉ: 25/286 Lương Định Của, tổ 42, khu phố 3, P. An Khánh, Q. 2, Saigon

    >>> Sự vụ lệnh

    July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    April-26-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    Ghi chú: Nhân viên gởi tiền báo tin ông Nguyễn Ngọc Sâm đă qua đời.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh