THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NGỌC TIẾT

Địa chỉ: thôn 4, cụm 1, Ưu Điềm, Phong Ḥa, Phong Điền, Huế.

Sinh ngày 16-2-1940. Số quân 40/091.394, trung sĩ, đơn vị ĐVI/QTĐP.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải và được giải ngũ ngày 28-2-1969.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Khi nhân viên chuyển tiền tới nơi th́ được biết ông Tiết đă qua đời. V́ gia cảnh ông quá nghèo nên số tiền đó đă được tặng cho gia đ́nh của ông. Vợ ông là bà Đoàn Thị Trúc (CMND # 190574337) kư nhận.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh