THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NHIẾN

Địa chỉ: xm An Điền, thn Điền Long, x Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Qung Ngi.

Sinh 7-3-1936. Số qun 125.293, tiểu đội trưởng nghĩa qun chi khu Tư Nghĩa, tiểu khu Qung Ngi.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương cụt chn tri. Một vợ v 3 con.

>>> Bản co tri

>>> CMND 210054901


Cập nhật của TLBT:

Ngy 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh