THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NHUẬN

Địa chỉ: xm 2, thn Ph Sơn, x Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Qung Ngi.

Sinh 8-2-1937. Số qun 37/468.895, hạ sĩ, đại đội 424 địa phương qun, tiểu đon 118, tiểu khu Qung Ngi, KBC 4190.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương cụt chn tri vo ngy 8-4-1972 tại x Bnh Đức, huyện Bnh Sơn, Qung Ngi.

>>> Bản co tri

>>> CMND 210292803


Cập nhật của TLBT:

Ngy 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh