TPB NGUYỄN QUANG

Địa chỉ: xóm Gò Quỷnh, thôn An Hội Bắc 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 1-1-1956. Số quân 76/622.345, binh I, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 2 bộ binh.

Ông bị thương tại Phổ Ninh, Đức Phổ, Quãng Ngãi, trúng xương sống đưa đến liệt hai chân, đại tiểu tiện tại chỗ.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210017229


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-07-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Ngày 04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)