THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN THÀNH

Địa chỉ: đội 3, Phước An, HTX An Lộc, Lộc Tiến, Phú Lộc, Huế.

Sinh ngày 10-10-1946. Số quân 66/207.534, binh I.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị liệt chân phải và được giải ngũ ngày 31-5-1969.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Báo cáo giám định y khoa

>>> CMND 190264514


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh