TPB NGUYỄN THÀNH 2

Địa chỉ: thôn 4, Tam Hòa, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Tel: 01653421447.

Sinh ngày 01-10-1942.

Số quân: 42/348.012.

Nhập ngũ: 01-10-1962. Giải ngũ: 01-10-1965. Đơn vị: tiểu đoàn 3/3, sư đoàn 1, bộ binh, KBC 4207.

Tái ngũ 18-2-1968 theo lệnh tổng động viên, cấp bậc trung sĩ 1, đại đội 1, tiểu đoàn 114, địa phương quân.

Bị thương ngày 18-10-1974 tại chi khu Điện Bàn, tiểu khu Quảng Nam: cụt hai chân.

Hai vị chỉ huy cuối cùng là thiếu tá Nguyễn Đình Thiệt và đại úy Lê Văn Hoàng hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.


Cập nhật của TLBT:

Jul-10-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)