TPB NGUYỄN THANH BÌNH

Địa chỉ: thôn Điền Lợi, xã Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 09.7335.8776

Số quân 73/200.124, phục vụ tại tiểu đoàn 103 công binh chiến đấu, KBC 3539. tiểu đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Văn Hồng.

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương cụt hai chân ngày 8-12-1974 tại chiến trường Khe Sanh.

Vợ đã qua đời lúc sanh con thứ 3 được một tháng. Ba con còn nhỏ.

>>> Thư xin giúp đỡ nhân đạo


Cập nhật của TLBT:

May-07-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-29-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)