TPB NGUYỄN THANH LÂM
TPB Nguyễn Thanh Lâm trước và sau khi cắt chân còn lại.

Địa chỉ: 77/52 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Saigon.

Sinh 1955. Số quân 75/128064, trung sĩ, tốt nghiệp khóa 3/73 Hạ sĩ quan trừ bị tại Trung tâm Huấn luyện Lam Sơn, Nha Trang, mãn khóa ngày 30-9-1973, phục vụ tại đại đội 4, tiểu đoàn 443, địa phương quân, tiểu khu Vĩnh Long.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 11-2-1974, bị thương trong khi hành quân tại chi khu Trà Ôn, tiểu khu Vĩnh Long, cụt chân phải, bể xương gót, nức xương ống, mất bắp chuối chân trái, cấp độ tàn phế 95%.

Đầu năm 2006, vết thương cũ nơi chân trái tái phát trở lại do nhiều miểng đạn còn lại trong chân. Dù đã cố gắng điều trị với hy vọng giữ được chân trái để sinh sống, nhưng vết thương ngày càng xấu đi và chuyển qua ung thư nên buộc lòng phải cắt bỏ vào ngày 5-12-2006 để tránh di căn.

Gia đình gồm vợ đi giúp việc nhà với tiền công ít ỏi, một con gái học Đại học và một con trai học lớp 9.

>>> Đơn xin cứu giúp nhân đạo

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-08-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $200 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Ngày 25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Ngày 07-01-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).