THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN THÀNH TRIỆU

Địa chỉ: đầu lộ ấp Cà Tum A, xă Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Sinh 1954. Số quân NQ/897.213.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 28-12-1974, bị 2 miểng pháo ở phần đầu và ngực, trúng đạn vào hốc cầu vai bên trái xuyên ngang qua cổ họng, đưa đến tê liệt tay và chân bên trái. Khi bị thương té xuống chỏi cánh tay, khiến cho xương c̣i chỏ tay phải bị găy. Cấp độ tàn phế 95%. Bán thân bất toại vĩnh viễn.

Hiện nay, khi đi đứng thường hay ngă té v́ tay chân thường bị gân giựt.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> CMND 334500543


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh