TPB NGUYỄN THÀNH TUYẾT (tự Sáu Mù)

Địa chỉ: số 4, tổ 1, ấp Cầu Nhỏ, đường Nguyễn Văn Tiến, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Sinh ngày 28-2-1954, số quân 74/156526, khóa 2A/73 trường Sĩ quan Thủ Đức (do trung tướng Phạm Quốc Thuần làm chỉ huy trưởng). Tốt nghiệp ngày 06-10-1973, cấp bậc chuẩn úy. Thuyên chuyển về tiểu khu Long An (do đại tá Lê Văn Năm làm tỉnh trưởng), tiểu đoàn 330, địa phương quân, KBC 6763, do thiếu tá Ngô Văn Bá làm tiểu đoàn trưởng.

Ông bị thương tháng 2-1975 trong khi hành quân tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, mù hai mắt. Điều trị tại quân y viện Trần Ngọc Minh, do bác sĩ đại úy Nguyễn Cường Nam làm trưởng phòng chuyên khoa mắt cho đến 30-4-1975. Chưa kịp ra hội đồng y khoa, không có bản cáo tri và chứng chỉ giải ngũ.

Hiện sống độc thân, ở nhờ người chị. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Điện thoại nhờ: 090-898-844 (nhờ trao lại cho Tuyết để nghe).


Cập nhật của TLBT:

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền