Quả phụ NGUYỄN THỊ HẢI (vợ của cố hạ sĩ NGUYỄN TÝ)

(sẽ bổ túc hình sau)

Địa chỉ: 13/2 Lý Thái Tổ, khu vực 4, phường An Hòa, thành phố Huế.

Bà Nguyễn Thị Hải sinh ngày 16-1-1933, là vợ của cố hạ sĩ Nguyễn Tý, số quân 200.687, tiểu đoàn 3/3, sư đoàn 1 bộ binh.

Hoàn cảnh rất khó khăn, xin coi thêm chi tiết trong thư bên dưới.

>>> Thư xin giúp đỡ

>>> Giấy khai tử của chồng

>>> Nghị định cấp dưỡng quả phụ

>>> Lý lịch quả phụ, cô nhi tử sĩ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)