TPB NGUYỄN THỚI BỘ

Địa chỉ: 528A/2 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Saigon.

Số quân 71/138.821, phục vụ đại đội 4, tiểu đoàn 2 Trâu điên thủy quân lục chiến, KBC 3335.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 9-1972, vết thương vùng xương sống, liệt nửa người dưới và hai chân, tiểu tiện không kiểm soát được.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)