TPB NGUYỄN THƠN

Địa chỉ: Khu vực 9, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-08-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)