TPB NGUYỄN TRANH

Địa chỉ: đội 7, Nại Cửu, xã Triệu Đồng, huyện Triệu Phong, Quãng Trị.

Bị thương: cụt chân trái.

Ghi chú: TPB Nguyễn Tranh mất hết giấy tờ cũ, nhưng có hai người làm chứng Nguyễn Tranh là quân nhân VNCH.


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)