TPB NGUYỄN TƯƠNG

TPB Nguyễn Tương v vợ

Địa chỉ: xm Nghĩa Bnh, đội 6, thn Điền An, x Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Qung Ngi.

Sinh 2-10-1934. Số qun 54/902.517, hạ sĩ I, chủ lực qun.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương m hai mắt.

>>> Bản co tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngy 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền).

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh