THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN AN

Địa chỉ: xóm 4, thôn Diên Trường, xă Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quăng Ngăi.

Sinh 10-2-1947. Số quân 67/410.561, hạ sĩ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân tại Huế năm 1972.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210721387


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh