TPB NGUYỄN VĂN BẢNH

Địa chỉ: số 32, ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Tel: 01689028683.

Sinh 1933. Số quân 33/527.250, hạ sĩ, địa phương quân. Ông bị thương năm 1971, cụt tay trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Sổ hộ khẩu


Cập nhật của TLBT:

Jun-23-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)