TPB NGUYỄN VĂN CÁCH

Địa chỉ: 280/161 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, Bình Thạnh, Saigon.

Sinh 20-12-1945.

Số quân: 65/106.866, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đoàn 4, thủy quân lục chiến.

Thương tích và gia cảnh:

Bị thương ngày 29-3-1969 múc mắt phải, mắt trái lờ mờ, tay trái liệt và mất hai lóng tay ở ngón thứ 4, chân trái gãy xương đùi 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Bản phúc trình


Cập nhật của TLBT:

Ngày 12-10-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)