TPB NGUYỄN VĂN CỨ

Địa chỉ nhà trọ: 125 đường Xóm Chiếu, phường 16, quận 4, Sài Gòn.

Điện thoại của người cháu gái (Phượng): 093.640.7546.

Ông sinh 01-01-1953. Số quân: 73/120.315.

Ông bị thương 1970, cụt hai tay, mù hai mắt.

Ông hiện ở nhà trọ và được người cháu gái tên Phượng săn sóc.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-22-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng ông Cứ $100 USD (qua địa chỉ của TPB Lê Hoàng Minh nhận và giao giùm). (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Hình công Cứ và cháu gái nhận tiền)