TPB NGUYỄN VĂN GỠ

Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tân Hòa C, xã Tân An, huyện Tân Châu, An Giang.

Bị thương: cụt chân trái.

>>> Báo cáo giám định y khoa


Cập nhật của TLBT:

Ngày 27-6-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 17-6-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)