TPB NGUYỄN VĂN HƯỜNG

Địa chỉ: 204 ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01666279290.

Ông sinh năm 1948. Số quân: 71/005079, tiểu đoàn 2, trung đoàn 15, sư đoàn 9 bộ binh.

Ông bị thương ngày 25-5-1974 tại Kiến Tường, Mỹ Tho, cụt chân phải sát háng.

Gia đình ông có 7 người con, sống nhờ vào làm ruộng.

>>> Căn cước quân nhân

>>> Giấy chứng nhận

>>> Giấy nghỉ phép

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-07-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)

May-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)