TPB NGUYỄN VĂN LÀNH

Địa chỉ: 98, tổ 6, ấp 3, Ao Vuông, Phú Long, Bình Đại, Bến Tre.

Sanh năm 1953. Số quân 53/647.438.

Ông bị thương 1972, cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).