TPB NGUYỄN VĂN LÊ

Địa chỉ: hẽm 95/63 khu phố 1, đường Lê Văn Lương, p. Tân Kiễng, q. 7, Saigon

 >>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-03-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)